Általános Szerződési Feltételek

1.1 Web áruházunkban regisztráció nélkül is böngészhet, azaz ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal.

1.2 Ha vásárolni szeretne, szükséges regisztrálnia magát. Így adhatja meg számlázási és szállítási adatait. Ez Önnek is kényelmes megoldás, mert ha újra nálunk vásárol, belépéskor elegendő megadnia felhasználónevét és jelszavát, és már rendelhet is.

1.3 Regisztrálás / belépés után az Ön neve megjelenik az erre létrehozott menü alatt. Ugyanitt, az „Adatok módosítása" feliratra kattintva bármikor módosíthatja regisztrált adatait.

2. Vásárlás

2.1 A megvásárolni kívánt termékeket a termékek főlapjáról kosarába gyűjtheti. Ha kosarában már van termék, annak állapotát a vásárlás végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti. Ha mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, a "Megrendelem" gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban.

2.2 A megrendelés elküldése előtt ismét a bármikor átnézheti a kosarának tartalmát, majd ha a megrendelem gombra rákattint tudja ellenőrizze az adatait, a szállítási címet! Ha valamely adat hibás, a megrendelés elküldése előtt még módosíthatja.

2.3 A Rendelés véglegesítése oldalon a "Megrendelem" gomb megnyomásával küldi el nekünk megrendelését. melyet automatikusan, elektronikus levél útján megerősítünk. Abban az esetben, ha rendelése feldolgozásakor mindent rendben találunk, és a megrendelt termék raktáron van, automatikusan teljesítjük azt. A megrendelés a visszajelzést követően vissza nem vonható!

2.4 Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a iroda@ldpapir.hu címen vagy a 06-70/428-4675 telefonszámon.

2.5 Megrendelésének leadásával Ön az LD Papír Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

3. Távszerződés

3.1 A szerződés tárgya az LD Papír Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk.

3.2 Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

3.3 Adataink:
Cég képviselője: Turcsányi László
Cím: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93.

Adóigazgatási szám: 14926976-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-131911
Telefonszám: +36-70-425-9058
E-mail cím: iroda@ldpapir.hu

3.4 A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az LD Papír Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az LD Papír Kft. 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93. (Adószám: 14926976-2-13, Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-131911) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 • A Szállító köteles utánvéttel vagy kiszállítás útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

 • Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

 • Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 • Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

3.5 A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az LD Papír Kft. nem iktatja.

4. Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

4.1 Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

4.2 A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek!

4.3 A végszámla kiegyenlítése kiszállításkor a megadott szállítási címen kézpénzben fizetendő.

4.4 A szállítási idő 3 - 6 munkanap. A szállítási határidők módosítási jogát fenntartjuk.

5. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

5.1 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

5.2 A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

5.3 A vevő elállása esetén az LD Papír Kft. az áru ellenértékét és a szállítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

5.4 Az LD Papír Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vásárlás költségét.

5.5 Az eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. A felelősség korlátozása

6.1 A www.ldpapir.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2 Az www.ldpapir.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

 • Bármilyen olyan árazási hiba ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat jelenít meg. Ez különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött adatokra.

6.3 A www.ldpapir.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a www.ldpapir.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5 Egyedül a vásárló felelős az www.ldpapir.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.ldpapir.hu áruházban való vásárlásért.

6.6 A www.ldpapir.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

6.7 A www.ldpapir.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.ldpapir.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

6.8 Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.ldpapir.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

6.9 A www.ldpapir.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a www.ldpapir.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

6.10 Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a www.ldpapir.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

7. Adatvédelem

7.1 Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

7.2 Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

8 A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges www.ldpapir.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról. Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az LD Papír Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

8.1. Személyes adatok módosítása

Vásárló a megadott személyes adatait a www.ldpapir.hu oldalon bármikor módosíthatja.

8.2. A regisztráció törlése

Vásárló a regisztrációját a www.ldpapir.hu oldalon bármikor törölheti, vagy az iroda@ldpapir.hu e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.

9. Garancia, szavatosság

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak. A megrendelt áru kiszállításakor az érvényesített jótállási jegyet a Szállító adja át a Vásárlónak. Ennek megőrzéséről a Vásárló gondoskodik. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.

Vásárlási feltételek az www.ldpapir.hu oldalon Érvényés: 2016.12.31-ig.

 1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

LD Papír Kft. Székhely: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93. Telephely: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93. Képviseli: Turcsányi László ügyvezető Telefon: +36 70-425-9058; Fax: +36 29 600-507 Adóigazgatási azonosító szám: 14926976-2-13 Statisztikai számjele: 14926976-4619-113-13 Cégjegyzékszám: 13-09-131911 Bankszámlaszám: OTP 11742056-29901357-00000000

1.2. A vásárló

Aki az www.ldpapir.hu internetes felületen regisztrálja magát, és a LD papír Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3. A szállító és szállító adatai

1.31.

 Egyrészt saját szállító, melynek adatai megegyezik a szolgáltató adataival.

1.32.

Másrészt:

GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. cégjegyzékszám: 13-09-111755 adószám: 12369410-2-44 e-mail cím: info@gls-hungary.hu

2. Az LD papír Webshop Szerződési Feltételeinek Célja

2.1. Az LD papír Kft. az LD papír Webshop Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az LD papír Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az LD papír Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

2.2. az LDpapír Webshop Szerződési Feltétele az LD papír Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató az LDpapír Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

3. Az LDpapir Webshop Szerződési Feltételek közzé tétele

az LD papír Webshop Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása az LD papír Webshop Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az www.ldpapir.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a www.ldpapir.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a Vásárlási feltételek oldalon.

4. Az LD papír Webshop Szerződési Feltételek hatálya


Az LD Papír Kft. fenntartja a jogot, hogy az LD papír Webshop Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. az LD papír Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. az LD papír Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az Ld papír Kft., mint Webshop Szolgáltató az LD papír Webshop Szolgáltatást biztosítja.

5. Az LD papír Webshop Szolgáltatás területi hatálya

az LDpapír Webshop az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. Az LD Papír Kft. azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívüli címre történő szállítás, tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Webshop-ban megadott szállítási díjak kizárólag Budapest és Pest megye területére érvényesek, más területre történő kiszállításra külön árajánlatot kell kérni a Webshop üzemeltetőjétől.

6. Az LDpapír Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

6.1. Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató ldpapir.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció az LDpapír Webshopban való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Az ilyen megrendeléseket Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

6.2. Regisztráció

Az LDpapír Webshop-on történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait az LD papír Kft. rendszerében rögzíti. Így a Vásárlónak az LDpapír Webshopban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

6.3. A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon, 13:00-ig.

6.4. Jogi kötelezettség vállalás

Az LD Papír Kft. betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

6.5. Szállítási feltételek

6.5.1. az LDpapír Webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

6.5.2. Regisztrált felhasználók számára az általuk megrendelt termékeket a Magyarország területén belül házhoz szállíttatjuk, saját sofőrünk vagy a GLS csomagküldő szolgálat közreműködésével. Budapest és Pest megye területén belül a megrendelés véglegesítésétől számított 3 - 6 (három - hat) munkanap alatt.

6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

6.5.4. Amennyiben Szállító Vevőt vagy meghatalmazottját nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Vevővel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

6.5.6. A kiszállítási díjat 20.000.- forint egyszeri rendelési érték felett az LD Papír Kft. az esetek többségében átvállalja. A 20.000.- forint alatti rendelések esetén a kiszállítási díjat minden esetben Vevő viseli, ennek díja és a hozzá kapcsolódó Általános Forgalmi Adó tartalma a rendelés visszaigazolásában külön feltüntetésre kerül. Szolgáltatónak jogában áll a 20.000.- forint feletti megrendelések esetén is Vevőt terhelni a szállítási díjjal. Ilyen esetekben Szolgáltató köteles a Webshop-ban a termékek mellett a szállítási díjat feltüntetni.

6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. "Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek." (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).

6.6. Fizetési feltételek

6.6.1. Az LDpapír Webshopban jelenleg utánvétes fizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a LD Papír Kft. munkatársának készpénzben fizetendő az átvételkor.

6.6.2. Szolgáltató a Vevő által a termékért, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki, melyet a személyes átvételkor továbbít Vevőnek.

6.7. Átvétel

Az LD Papír Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében a Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni, ám a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A visszavásárlással kapcsolatos teendőket a visszáru nyomtatványunk tartalmazza, melyet a Vásárló a Szállítótól minden vásárláskor az áruval együtt kézhez kap. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az LD Papír Kft. videofelvételt készít. Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a Vásárló elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

8. Adatvédelem és adatbiztonság

8.1. Adatvédelmi nyilatkozat Az LD Papír Kft. az LDpapír Webshop üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges www.ldpapir.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról. Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az LD Papír Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

8.3. Személyes adatok módosítása

Vásárló a megadott személyes adatait az www.ldpapir.hu oldalon bármikor módosíthatja.

8.4. A regisztráció törlése

Vásárló a regisztrációját az www.ldpapir.hu oldalon bármikor törölheti, vagy az iroda@ldpapir.hu e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.

9. Garancia, szavatosság

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak. A megrendelt áru kiszállításakor az érvényesített jótállási jegyet a Szállító adja át a Vásárlónak. Ennek megőrzéséről a Vásárló gondoskodik. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.